Voor de stad Halle maakte ik cartoons/illustraties ter ondersteuning van de deontologische code voor het personeel. Bedoeling is de tekst begrijpbaar te maken voor alle medewerkers (administratieve diensten, werkmannen, …).

Ik maakte eerst schetsen en dan werkte ik alles digitaal uit in Procreate op de iPad.

schetskleur